Kişi, kardeşinin sütkardeşi ile evlenebilir mi?

Sütkardeşle evlenmek yasaklandığı için [Nisâ, 4/23] kişi, süt emdiği
kadının çocuklarıyla evlenemez. Bu konudaki genel prensip
şöyledir: Süt emen çocuk, emziren kadının öz çocuğu gibi kabul
edilir. Öz çocuğu kimlerle evlenemezse süt çocuğu da onlarla
evlenemez. Ancak kişi, başkaca bir evlenme engeli yoksa
kardeşinin sütünü emdiği kadının öz ve süt çocukları ile evlenebilir.
Çünkü aralarında ne nesep ne de süt yönünden mahremiyet
söz konusudur.(Diyanet)