Kendisiyle evlenilecek olan kadını görmek caiz midir?

Toplumun temeli olan aile yapısının huzur içinde devamlılığı
esastır. Bunun için kadın ve erkeğin birbirlerini görüp beğenmeleri,
kendi irade ve istekleriyle evlenmeye karar vermeleri
gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de bu konuya son derece önem
vermiş ve bir kadınla evlenmek istediğini söyleyen sahabiye evleneceği
kadını görüp görmediğini sormuş, görmediğini söylemesi
üzerine de: “Git onu önce gör. Çünkü bu, aranızdaki sevginin
kalıcı olmasını sağlamaya daha fazla katkıda bulunur.”
[Müslim, Nikâh 74; Tirmizî, Nikâh 5; İbn Mâce, Nikâh, 9] buyurmuştur. Ancak
bu bakma-görmenin yabancı bir kadının bedeninin bakılabilecek
kısmıyla sınırlı olduğu unutulmamalıdır [San’ânî, Sübülü’s-
selâm, Riyad, 2006, III, 311-312].(Diyanet)