Kendisine dünür gidilen ya da sözlü olan kadına başkası evlilik teklif edebilir mi?

Nişanlı olan çift arasında nikâh gerçekleşmemiş ise bu nişan
bozulmadıkça veya nişan sahibi olan erkek tarafı, söz konusu
nişanlı kızla artık ilgilerinin kalmadığı ve herhangi bir kimsenin
buna talip olmasına karşı çıkmayacağını belirtmedikçe başka
bir Müslümanın buna talip olması mekruh kabul edilmektedir.
Nitekim konu ile ilgili hadis şöyledir: “Sizden biri sakın Müslüman
kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın ve nişanlısına
talip olmasın.” [Buhârî, Nikâh 5; Müslim, Nikâh, 49].
Bunun mekruh sayılmasının ana sebebi, bireyin hukukunu korumak
ve toplumsal ilişkilerin zedelenmesini engellemektir.
[Şâfiî, el-Ümm, V, 41; İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 109; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr,
III, 533].
Dinen sakıncalı ve günah bir davranış olmakla birlikte, bu duyarlılığa
dikkat etmeden devreye giren ikinci kişilerle yapılan
nişan ve nikâh hukuken geçerlidir.(Diyanet)