Kelime i tevhid anlamı nedir ?

Tevhidin sözlü ifadesi olan Kelime-i tevhid sözü yani La ilahe illallah sözü islamın giriş kapısı olan güzel bir sözdür. Bu söz ile tevhid sağlanır ve şirkten beri olunur. Türkçe anlamı ise; “Allah’tan başka ilah yoktur” . İbrahim süresi 24. ve 25. ayetlerde yüce Rabbimiz; ” Görmez misin; Allah, nasıl bir misal verdi. Hoş bir söz ; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan hoş bir ağaca benzer. Ki, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. İnsanlar ibret alsınlar diye Allah, onlara misal veriyor.” Müfessirler “hoş bir söz” den kastın kelime-i tevhid yani La ilahe illallah olduğunu söylemişlerdir.  Bu ayette Allah Teale,  imanının kalbe kelime-i tevhid ile sağlam bir şekilde yerleştiğini bildiriyor ve bu kelimeyi meyveleri salih ameller olan hoş bir ağaca benzetiyor. Allah ( c.c ) İbrahim süresi 26. ayette ise; “Çirkin bir söz; yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.” buyurarak şirk sözünü misallendiriyor. Bir müşrik ne kadar güzel amel işlerse işlesin eğer şirk koşuyorsa yaptığı hiçbir amel Rabbine ulaşmaz. Bu ayette Rabbimiz bunu  yerden koparılmış bir ağacın hiçbir zaman güzel meyve verememesine benzetiyor.

Kelime-i Tevhidin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz; “zikrin en faziletlisi la ilahe illallah’dır” buyuruyor. ( Tirmizi, İbni Mace ) Yine başka bir hadiste ; “Her kimin son sözü la ilahe illallah olursa o kişi cennete gider.” buyrulmuştur. ( Ebu Davud, İmam Ahmed ) Alimler bu hadisin sahih olduğunu bildirmişlerdir. Bir insan eğer tevhid üzere yaşayıp son anında bunu kelime-i tevhid ile ikrar ederse o kişinin cennete gideceği haber veriliyor. Bu yüzden kelime-i tevhid, bu güzel söz cennetin anahtarıdır.

Tevhid arap lugatında sözlük anlamında bir şeyi birlemek anlamına geliyor. Tevhid ispat ve nefiyden oluşur. Tevhid’in olması için bu iki şeyin olması gerekir. İspat, birlenecek olana bir şey isnad etmek demektir, bir şey dayandırmaktır. Nefiy ise bunun tam tersidir, birlenecek olana isnad edilen şeyin onun dışındakilerde olumsuz kılmaktır. Örneğin; “sadece ahmed kalktı” dediğimizde ahmed’in kalkma işini o anda yalnızca ahmede dayandırıyoruz. Böylece ahmedi kalkma işinde tevhid etmiş oluyoruz.Tevhid’in sağlanması için İspat, ahmede kalkma işinin isnad edilmesiyle, nefiy ise sadece kelimesi ile kalkma fiilinin o anda yalnızca ahmed tarafından yapıldığının belirtilmesi ile sağlanmış oluyor. Eğer “ahmed kalktı” demiş olsaydık; o anda kalkma fiilini ahmedle birlikte başkalarının da yapabileceği anlamı çıktığı için kalkma fiilinde ahmedi birlemiş olmayacaktık. Kelime-i Tevhid de bu iki kısımdan oluşur; nefiy kısmı “la ilahe” yani ibadet edecek hiç bir ilah yoktur, hiçbir varlığı ilah olarak tanımıyorum demektir. İspat kısmı ise “illallah” kelimesi ile ilah olarak yalnızca Allah’ı tanırım, O’na ibadet ederim demektir.

Konu ile ilişkili diğer yazılar;

Tevhid’in Önemi ve İslam’daki Yeri Nedir ?