Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Hâkimin, boşama neticesinde erkek lehine hükmettiği tazminat alınabilir mi?
Admin 30 Nisan 2018
 

Hâkimin, boşama neticesinde erkek lehine hükmettiği tazminat alınabilir mi?

Boşanmaya kadın sebep olduğu takdirde erkek, mahkemenin kendi lehine hükmettiği tazminatın, kadına verdiği mehir kadar olan miktarını alabilir. Ancak, kadının rızası dâhilinde bu miktar artırılabilir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah’ın yasalarını koruyamamaktan korkarlarsa bu durum müstesna. Şayet karı ile kocanın Allah’ın […]

Tümünü Görüntüle
Boşanınca çocukların velayeti kime verilir?
Admin 26 Nisan 2018
 

Boşanınca çocukların velayeti kime verilir?

İslam hukukunda çocukların bakım ve yetiştirilmesi “hıdâne” veya “hadâne” olarak isimlendirilmiştir. Çocuğun doğumdan itibaren beslenmesini, bakım ve temizliğini belli bir süreye kadar en iyi bir biçimde annesi yerine getireceğinden hadâne hakkı öncelikle anneye tanınmıştır. Annenin şefkat, merhamet ve bu işlere dönük fıtrî becerisinin bulunması da bunu gerektirmektedir [İbn Hazm, el-Muhallâ, X, 143; Merğînânî, el-Hidâye, II, […]

Tümünü Görüntüle
Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir?
Admin
 

Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir?

Çocukların ve annelerinin nafakalarını/temel ihtiyaçlarını karşılama görevi babaya aittir [Bakara, 2/233]. Nafaka borcu yükümlünün ekonomik gücüne göre tespit edilir [Talâk, 65/7]. Kur’an’da; “Sizin için çocuğu emzirirlerse emzirme ücretlerini de verin.” [Talâk, 65/6] buyurulur. Çocuk sütten kesildikten sonraki harcama da süt emme ihtiyacı konumundadır. Çünkü çocuk babanın bir parçası olup, babanın ona yaptığı harcama kendisine yaptığı […]

Tümünü Görüntüle
Boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan kadının aldığı nafaka helal midir?
Admin
 

Boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan kadının aldığı nafaka helal midir?

İslam hukukunda evlilik devam ettikçe ve boşama hâlinde iddet süresince erkek eşinin nafakasını temin etmekle yükümlüdür [Bakara, 2/233; Nisâ 4/34; Talak, 65/7; Buhârî, Nafakât, 1-4; Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, IV, 15]. Dinen boşama olmadan mahkemeye boşanma davası açılmışsa mahkeme devam ettiği sürece eşler evli hükmünde olduğundan dava süresince kadının nafakasını temin etme yükümlülüğü kocasına aittir. Bu yükümlülük […]

Tümünü Görüntüle
Boşanan kadına kocasının ne kadar süre ile nafaka vermesi gerekir?
Admin
 

Boşanan kadına kocasının ne kadar süre ile nafaka vermesi gerekir?

İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir. Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluktur. Kadının zengin veya fakir, müslim veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Kur’an’da iddet bekleyen kadına kocasının evinde ikamet etme […]

Tümünü Görüntüle
Boşanan kadının mali hakları nelerdir?
Admin
 

Boşanan kadının mali hakları nelerdir?

Boşanan kadın, halvet-i sahiha veya zifaf gerçekleşmişse belirlenen mehrin tamamını alır. Şayet nikâh esnasında veya sonrasında mehir belirlenmemişse başta kız kardeşleri olmak üzere kendisine babası tarafından olan akrabalarından eğitim, gü- zellik, sosyal statü itibariyle denk sayılacak bir kadının aldığı mehri hak eder. Buna mehr-i misil denir. Ayrıca erkeğin, iddet süresince boşadığı kadının nafaka ve mesken […]

Tümünü Görüntüle
Boşanmış olan eşlerin aynı evde kalmaları dinen uygun mudur?
Admin 25 Nisan 2018
 

Boşanmış olan eşlerin aynı evde kalmaları dinen uygun mudur?

Boşanmış olan kadının eşiyle irtibatının tamamen kesilmesi için belli bir süre beklemesi gerekir. Bu süreye “iddet” denir. Bu süre zarfında kadının mesken ihtiyacını karşılamak kocaya aittir. Kur’an-ı Kerim’de konuyla ilgili olarak; “Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik hâlinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah’a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayâsızlık […]

Tümünü Görüntüle
Maddi çıkarlar elde etmek için boşanmak caiz midir?
Admin
 

Maddi çıkarlar elde etmek için boşanmak caiz midir?

Aile ve evlilik ciddi bir müessesedir. Bir kimsenin dünyevi bazı kazançlar elde etmek için nikâhı suistimal etmesi doğru bir davranış değildir. Mesela bir kişinin yurt dışında çalışabilmek için oturum izni almak maksadıyla bulunduğu yerin vatandaşlarından birisi ile formalite evliliği yapması veya vefat eden babasının emekli maaşından yararlanmak üzere eşinden mahkeme kararıyla boşanması nikâhın suistimal edilmesinin […]

Tümünü Görüntüle
Bir erkek ikinci evlilik yapabilmek için ilk eşini resmen boşanmaya zorlayabilir mi?
Admin
 

Bir erkek ikinci evlilik yapabilmek için ilk eşini resmen boşanmaya zorlayabilir mi?

Dinimize göre evlenme ve aile kurma, mülkiyet ve tasarruf, özel hayatın dokunulmazlığı gibi temel haklar erkeğe tanındığı gibi kadına da tanınmıştır. Bu yüzden erkeğin karısını resmen boşanmaya zorlaması caiz değildir.

Tümünü Görüntüle
Bâin talakla boşanan kadın’ başka bir erkekle evlenebilir mi?
Admin
 

Bâin talakla boşanan kadın’ başka bir erkekle evlenebilir mi?

‘Bâin talakla boşanan bir kadın’, daha önce başka boşama olmamış ise ister iddet içinde ister iddet bittikten sonra olsun yeni bir nikâhla boşayan eşi ile evlenebileceği gibi, ‘iddetini tamamladıktan sonra’ başka bir erkekle de evlenebilir [İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, Mısır 1975, II, 86-87].

Tümünü Görüntüle
ustamvar.net workstationpc.net akhbararabic.com hayvanmamalari.com www.tikaniklikmerkezi.com/span> www.heroyunuoyna.com/cs-go-crosshair-ayarlari eworkstationpc.net dogalyoremurunleri.com www.kobibazaar.com www.alwaysrentacar.org dmaxteknoloji.com.tr trouvertoutici.com sgk-destek.com umut-temizlik.com ihracatnasilyapilir.com trabzonwebtasarim.org alemdaroglumakina.com machinedeparpaing.com briketmakinesi.net concreteblockmachine.asia brickmakingmachinee.com ihracatnasilyapilir.com farmasifa.com www.iskikanalacma.com www.biritesbihmidedi.com asmetaldograma.com blokisdanadgarebi.com blokiscexi.com turkishmachine.biz islamnediyor.net tr.trabzondaire.com siterehberi.erenet.net/?ref=40270 www.tikaniklikmerkezi.com ist-sukacagitespiti.com www.heroyunuoyna.com e-petektemizlemeist.com trabzonsporhaber.net