Kadınlar âdet döneminde oruç tutabilirler mi? Namaz kılabilirler mi? Bu esnada tutulmayan oruçların ve kılınmayan namazların durumu nedir?

Kadınların âdet dönemlerinde -temizleninceye kadar- cinsî iliş- kide bulunmaları, namaz kılmaları, oruç tutmaları ve Kâbe’yi tavaf etmeleri yasaktır. Bu hâlde iken kılmadıkları namazları kaza etmezler, fakat tutmadıkları oruçları temizlendikleri zaman kaza ederler [Şâfiî, el-Ümm, I, 130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 49; Merğinânî, el-Hidâye, I/30-32; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 198; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II/371]. Hz. Peygamber birçok hadis-i şerifte hanımların hayız dönemlerinde oruç tutmayacaklarını beyan etmiştir (mesela bkz. Buhârî, Hayız 6; Savm 41; Müslim, İman 132). Hz. Aişe de kendisine, “Neden âdet gören bir kadın temizlendikten sonra âdet günlerinde kılmadığı namazları kaza etmiyor da, tutmadığı oruçları kaza ediyor?” diye soran Muâze adlı hanıma: “Sen Harûriyye’den (Hâricilerden) misin?” demiş. Bu kadının: “Hayır, Harûriyye değilim, ama (öğrenmek için) soruyorum.” cevabı üzerine de Hz. Aişe: “Vaktiyle bu iş bizim başımıza geldiğinde orucu kaza etmekle emrolunduk, namazın kazasıyla emir olunmadık.” [Müslim, Hayız, 76-69] demiştir.