Kadını regl iken boşamak geçerli midir?

Kadını âdetli iken boşamak dört mezhebe göre sünnete aykırı olmakla beraber geçerlidir [Serahsî, el-Mebsût, VI, 16; Kâsânî, Bedâi, III, 94; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, II, 64]. Bununla beraber boşama işleminin dinin öngördüğü şartlara uygun olarak yapılması gerektiğinden ve boşanmanın cinsel ilişki meydana gelmeyen bir temizlik döneminde yapılması da bu şartlardan biri olduğundan, âdet döneminde yapılan boşamaların geçersiz olduğunu savunan âlimler de vardır [İbn Teymiyye, Mecmu’u’l-Fetâvâ, XXXIII, 81]. Bu konuda çoğunluğun görüşünün dayandığı deliller daha güçlüdür.