Kadın eşinden habersiz birikim yapabilir mi?

İslam dininde aile fertleri arasında mal birliği değil, mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı kendisine aittir. Dolayısıyla bir kadının babasından miras olarak kalan malı ile evlilikten önce çalışarak kazandığı malları üzerinde tasarruf hakkı kendisine aittir. Bu malları istediği gibi değerlendirir, birikim yapabilir. Diğer eşin o malda hakkı yoktur. Evlilik esnasında erkeğin, eşine verdiği hediyeleri de kadına aittir. Kadının kendi parasıyla satın aldığı eşyaların, birikimlerin tümü yine kadınındır. Kocasının bunları ondan almaya hakkı yoktur [Bilmen, Hukukı İslamiyye Kamusu, II, 148]. Bir kadının kendi ihtiyaçlarından kısarak birikim yapması caizdir. Bununla birlikte hane halkının ihtiyaçlarından kısarak yaptığı birikimi yine bu ihtiyaçlara harcayabilir. Kocasının razı olmadığı şekilde harcama yapması uygun olmaz. Bunların dışında kocasının parasından birikim yapması ise kocasının iznine tabidir.