İstihare Namazı Nasıl Kılınır ?

İstihare namazı nasıl ve ne için kılınır ? 

İstihare Nedir?

İstihâre “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İstihare, bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alınıp, iki rekat namaz kıldığı ve bu hususta dua okuyarak o işle ile ilgili rüya görmek için uykuya yatmaktır. İstihare, Peygamber Efendimiz tarafından bir işe başlarken yaptığı istihare bizlere sünnettir. Fakat istihare hakkında yanlış bilinen bazı uygulamalar bulunmaktadır. En başında istihareye yattıktan sonra rüyada bir şeyin görülmesi gerektiği gelmektedir. Dinimizde buna herhangi bir delil bulunmamaktadır. Peygamber Efendimizden gelen rivayetlerde üç gün istihareye yattıktan sonra kalbinde ağır basan şeye meyletmek gerektiği bildirilmektedir. Bunu yazımızın ilerleyen bölümde daha detaylı anlatacağız.

İmam Gazali hazretleri bu şekilde buyurur;

Gazali’ye göre istihareye yatan bu iki şeyden mahrum olmayacaktır;

  • İstihare eden hayırdan,
  • İştihare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmayacaktır.

Hangi Durumlarda İstihareye Yatılır?

İstihareye birçok durumun neticesinin hayrını öğrenmek için, kötülüklerden korunmak için yatabilirsiniz. Ancak öyle önemli şeyler vardır ki bu durumlarda mutlaka istihareye yatmanız gerekir.

İstihareye Nasıl Yatılır?

İstihareye yatmak için; istihare namazının ilk rekatında ”Kâfirun Suresi” ikinci rekatında ise ”İhlas Suresi” okunması gerekir. Namaz kılındıktan sonra istihare duası okunur ve ardından kıbleye doğru bir şekilde yatılır.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare namazı içinde okunan duaları, bu namaz sonrasında yapılması gerekenleri, sizler için detaylı olarak derledik. Peki, istihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı kılınırken hangi dualar okunur? İstihare namazı doğru kılınışı nasıldır?

İstihare namazına başlamadan önce tevbe ediniz. Tevbe İçin kısaca: ” Ya Rabbi, Buluğ anımdan şimdiye kadar yapmış olduğum günahlardan pişman oldum, sana sığınıyorum. Beni  bağışla, bundan sonra bu günahlardan uzak olacağıma sana söz veriyor, af etmeni istiyorum.” denir. Günahlarınız için Allahtan af dileyerek namazınıza başlayınız.

İstihare Namazı Kılınış Şekli;

İstihare Namazı 1. Rekat

İstihare namazının birinci rekatında “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya” diye niyet ederiz.

Sonrasında ise “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız ve Subhaneke duasını okuruz.

Ardından, Euzü-besmele çekeriz ve hemen sonrasında Fatiha Duası’nı okuruz

Fatiha Suresi’nden sonra Kafirun Suresini okuruz ve ardından Rüku’ya gideriz

Son olarak ise secde‘ye gideriz, doğruluruz ve sonrasında tekrardan secde’ye gideriz

İstihare namazının 2. Rekat’ında ise;

ilk olarak ayağa kalkarak kıyama dururuz ve besmele çekeriz.

Besmelemeden sonra Fatiha okuruz ve ardından da ihlas suresini okuruz.

Ardından Rüku’ya gideriz, ardından da Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz.

Son aşamada ise oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İstihare Duası

İstihare duasının Arapça halini ve Türkçe’sini sizlerle paylaşıyoruz. İstihare yapmadan önce duanın nasıl okunacağını buradan öğrenebilirsiniz. Ayrıca duanın Türkçe anlamını bilmenizde duayı okurken sizin için daha faydalı olacaktır.

Arapça İstihare Duası :

İstihare namaz duasını, namazınızı bitirdikten sonra secdede iken, ellerinizi semaya kaldırarak okumaya başlayınız. Allah Namazınızı kabul eylesin.

‘‘Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. ’’

İstihare Duası’nın Türkçesi

“Allahım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlu kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise âcizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allâh’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Yok eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!”

İstihare ile İlgili Hadisler

– ‘’Allah’ım bana hayır ver ve benim için hayırlı olanı seç’’

–  İstihare yapan kimse hüsrana uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez’’

– ‘’İstihare eden zarara düşmez’’

– ‘’ Allaha istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir’’

– ‘’ istiharede bulunmak ve kadere razı göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun eksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir’’

– ‘’Âdemoğlunun Allah’tan hayır dilemesi (istiharesi) saadetindendir. Allah’ın hükmüne razı olması da saadetindendir. Allah’tan hayır istemeyi terk etmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah’ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır’’