İslam’a göre kısmetin kapanması söz konusu mudur?

Kısmetin/nasibin bağlı/kapalı olduğu şeklinde halk arasındaki
söylentilerin dinî ve ilmî bir temeli yoktur, bunlar tamamen
uydurma şeyler olup İslam inancına aykırıdır. Dolayısıyla kadın
olsun erkek olsun evlilik çağına erişen her Müslüman sağlıklı
bir yuva kurabilmek için elinden gelen gayreti göstererek
sonucu Allah’a bırakmalı, bu tür yanlış düşünce ve kanaatlere
kapılmamalıdır.(Diyanet)