İslam’a göre kadın erkek ilişkilerinde ölçü nedir?

İslam, yabancı kadın ve erkeğin ölçüsüz bir şekilde birbirleriyle
haşir neşir olmasını tasvip etmemiş, pratik hayatta aralarındaki
ilişkilerin belli bir ölçü ve disiplin içerisinde olmasını emretmiştir.
İslam fıkhına göre bir kadın mahremi olmayan yabancı
bir erkeğin yanında el, yüz ve ayakları dışında tüm uzuvlarını
örtmekle mükelleftir. Ayrıca onunla el ele tutuşması, kimsenin
giremeyeceği bir ortamda yalnız kalması gibi fiiller dinen yasaklanmıştır.
Kısaca aralarında nikâh bağı olmayan erkek ile
kadının bu tür bir ilişki içinde olması dinen caiz değildir. Çünkü
İslam’da zina haram olduğu gibi, zinaya zemin hazırlayan
söz, iş ve davranışlar da haram kılınmıştır. Konuyla ilgili olarak
Kur’an-ı Kerim’de, “Zinaya yaklaşmayın; çünkü o, pek çirkin ve
çok kötü bir yoldur.” [İsra, 17/32] buyurulmaktadır. Yine Kur’an-ı
Kerim’de: “Yabancı erkeklere çekici bir eda ile konuşmayın,
sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel
söz söyleyin.” [Ahzab, 33/32] buyrulması yabancı bir erkeğe muhatap
olma durumunda kalan bir kadının edep, ciddiyet, ağır
başlılık ve utanma hasletlerini koruyarak konuşması gerektiğini
ihtar etmesi bakımından son derece önemlidir.(Diyanet)