İsfar ve Tağlîs vakti ne demek

İsfar vakti nedir ? Tağlîs vakti nedir ? Sabah namazını kılmanın en faziletli olduğu vakit hangisidir ?

İsfar ne demek, Sözlükte “sabah yerinin açılıp aydınlanması, ortalığın aydınlanması” anlamlarına gelen isfâr, bir fıkıh terimi olarak, sabah namazının ortalığın aydınlanmasına kadar geciktirilmesi demektir. İsfar vakti, sabah namazı vakti girdikten sonra aydınlığın karanlığa hakim olmaya başladığı vakit ile başlar sabah namazının vaktinin çıkışına kadar devam eder. İsfâr, müstehaptır. Hanefîlerin dışındaki üç mezhebe göre, sabah namazının vakti girdikten sonra, ortalık henüz ağarmadan (tağlîs) kılmak daha evlâdır. Hanefîlere göre, sadece kurban bayramının ilk günü Müzdelife’de bulunan hacıların, sabah namazını ortalık ağarmadan kılmaları daha faziletlidir.

Şafi, hanbeli ve maliki ulemasının  delillerinden bazıları şunlardır;

Hz. Âişe (r.a.) şu bilgiyi vermektedir: “Mümin kadınlar, elbiselerine bürünmüş bir halde Rasûlullah (s.a.) ile birlikte sabah namazını kılarlardı. Namazı kıldıktan sonra evlerine dönerlerken etraf henüz karanlık olduğundan kimse onları tanımazdı” (Buhârî, Mevâkîtu’s-Salât, 379; Müslim, el-Mesâcid ve Mevâdîu’s-Salât, 39; Ebû Dâvûd, Salât, 8). Câbir b. Abdullah’ın (r.a.) şu anlatımında da aynı bilgi vardır: “Resûlullah (s.a.) akşam namazını güneş batınca kılıyordu, yatsı namazını insanlar çoğalınca (toplanınca) erken kılıyordu, insanlar az olunca tehir ediyordu, sabah namazını ise henüz karanlık iken (tağlîs) kılıyordu” (Buhârî, Mevâkîtu’s-Salât, 373; Müslim, el-Mesâcid ve Mevâdîu’s-Salât, 40).

Hanefi ulemasının delillerinden bazıları ise şunlardır;

Peygamber Efendimiz, “Sabahı ağartınız. Çünkü bunun sevabı daha büyüktür” hadisini delil getirmişlerdir. Ayrıca bir hadîs-i şerîf`te, “Sabah namazını kıldıktan sonra, güneş doğuncaya kadar namazgâhın üzerinde bekleyen (tesbih ve zikir ile meşgul olan) kimse, 4 esîri esaretten kurtarmış gibi sevab alır” buyrulmuştur. Gerek bu gibi faziletli amellere nâil olunması gerekse sabah namazına daha çok cemaatin gelmesinin sağlanması için sabah namazının geciktirilmesinde fayda olduğunu ifade etmişlerdir.