İnternetteki evlilik siteleri aracılığıyla evlenmek dinen caiz midir?

Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin birbirlerini görüp beğenmeleri,
kendi irade ve istekleriyle evlenmeye karar vermeleri
dinimizin tavsiye ettiği bir husustur. Nitekim Peygamberimiz
(s.a.s.), bir sahabiye evleneceği kadına maksadı temin edecek
ölçüde bakmasını tavsiye etmiş [Ebû Dâvûd, Nikâh, 18]; bakıp görmeden
evlenecek olan birisine de, “Git, onu gör, ondan sonra
karar ver.” [Müslim, Nikâh, 74,75] buyurmuştur.
Evlenmek isteyenlerin üçüncü şahısların bulunduğu bir ortamda
görüşüp tanışmalarında sakınca yoktur. Aynı şekilde erkek
ve kadının evlenmek maksadıyla dinî ölçülere uygun olarak,
mahremiyet ve edep kurallarına riayet ederek internet aracılığıyla
maksadı temin edecek ölçüde görüşüp, yazışmaları caizdir.
Ancak bu ölçülerin dışına çıkan, tarafları harama götürebilecek
her türlü tavır ve uygulama dinen yasaklanmıştır.
Öte yandan bu süreçte dinî ilkelere riayet edilmemiş olması,
şartlarına uygun yapıldığı takdirde evlilik akdinin geçerliliğine
engel değildir.(Diyanet)