İnsanların Uğrunda Öldüğü Tevhid Nedir ?

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

DÜNYADAKİ EN DEĞERLİ NİMET TEVHİD ‘ DİR. TEVHİD ALLAH’IN İNSANI KENDİSİNDEN DOLAYI YARATTIĞI KAVRAMDIR. YANİ ALLAH SÜBHANE VE TEALA’NIN İNSANLAR TARAFINDAN BİRLENMESİ ALEMLERİN YARADILIŞ GAYESİDİR.

 

“Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yarattım.” ( Zariyat 56 )

 

KUR’AN ‘IN İNDİRİLMESİ, AYETLERİNİN MUHKEM KILINMASI VE ALLAH AZZE VE CELLE TARAFINDAN TAFSİLATLI OLARAK AYETLERİNİN AÇIKLANMASININ SEBEBİDİR TEVHİD.

Elif, Lâm, Ra. Bu kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye âyetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitaptır.” ( HUD  1 )

RASULLERİNDE GÖNDERİLMESİNİN AMACI TEVHİDDİR. ALLAH TEALA’NIN EN SEVDİĞİ KULLARI OLAN PEYGAMBERLERİN YERYÜZÜNDE SIKINTI ÇEKMELERİ VE BU SIKINTILARA KATLANMALARININ SEBEBİ YERYÜZÜNDE TEVHİD OLSUN, İNSANLAR ALLAH’I BİRLESİN VE ŞİRKTEN UZAK DURSUNLAR DİYE.

“Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: “Benden başka İlâh yoktur, Bana kulluk edin” diye vahy etmişizdir.” ( ENBİYA 25 )

 

  • Tevhid; Anlam ve Mâhiyeti

Tevhid sözlükte, bir şeyin bir olduğuna hükmetmek, onu bir olarak bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu tek kılmak, birlemek gibi anlamlara gelmektedir. Kavram olarak tevhid, mutlak anlamda Allah’ın bir olduğuna, O’ndan başka ilâh bulunmadığına, ortağı ve benzeri olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı ifade eder. Tevhid; Allah’ı zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek kabul etmek; eşi, benzeri, yardımcısı, ortağı, babası, oğlu olmadığına iman edip ibâdet ile de O’nu birlemektir. Yani ibâdeti O’ndan başkasına yapmamak ve yalnız O’na tahsis etmektir.

 

Tevhid, Allah’tan başka ilâh olmadığına inanan mü’minlerin, bütün ilgi ve dikkatlerini Allah’a yöneltmeleri, Allah’a teslim olmaları, mutlak kudret sahibi olarak O’nu görmeleri, O’nun gösterdiği yolda yürümeleri, O’nun istediği gibi O’na kulluk yapmalarıdır. Tevhid ehline, yani şehâdet getirip mü’min olanlara; Allah’ı tevhid edip birleyen anlamında muvahhid denilir. Muvahhidler, tevhid gerçeğine bu bilinçle yönelirler ve bu bilince göre hayatlarını sürdürürler. Tevhid ehli, yalnızca “Allah vardır” demekle kalmaz. Bunu demekle beraber, O’ndan başka ilâh, O’ndan başka yaratıcı, O’ndan başka rızık verici, O’ndan başka hüküm koyucu, O’ndan başka rab olmadığına da inanır. İşte bu inanç, Tevhid Dininin özüdür.

Tevhid Kelimesi İslâm’ın giriş kapısıdır. Ancak, bu kapıdan içeri girenler, içeride olan her bir ilkeyi, her bir iman esasını, her bir kulluk şartını kabul etmiş ve pratik hayatta uygulamaya söz vermiş demektir.

Konu ile ilişkili diğer yazılar;

Tevhid’in Önemi ve İslam’daki Yeri Nedir ?