İnsanlar ve cinler kardeş midir?

  • Ayette geçen müminler ancak kardeştir vurgusu,mümin cinleride kapsıyor mu yoksa ayrı ayrı insan-insan ve cin-cin olarak ayrılıyor mu. Yani mümin insan ve mümin cin manevi olarak kardeş sayılır mı? Yahut mümin insan, mümin insan ile-mümin cin, mümin cin ile mi kardeştir?

  • Âyet ve hadislerin umumundan anlaşılan o dur ki, ‘mü’min çatısı’ insi ve cinni topladığı gibi aynı çatı ‘ins ve cin mü’min olduklarında kardeş olmalarına da çatılık etmektedir.

www.fetvameclisi.com