“inşaAllah müslümanım” demenin hükmü nedir ?

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

“Elhamdülillah Müslümanım” veya “İnşallah müslümanım” gibi sözlerden hangisinin daha evlâ olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Bu âyet, “Ben müslümanım” demenin meşru olduğuna delildir. Zira Allah (c.c.), bu ifadenin, sözlerin en güzeli olduğuna hükmetmiştir. Dolayısıyla bu, “inşallah müslümanım” demekten daha evladır. Şu da var ki; Allah’a karşı edeben, işleri O’na havale etmek, akıbetin ne olacağını bilememek, Allah’ın zikriyle bereketlenmek, nefsini tezkiye etmekten sakınmak gibi maksatlarla “inşallah” demek de caiz görülmüştür. Fakat akâid uleması, şek ve şüphe ile ‘inşallah müslümanım’ demek küfürdür, demişlerdir.

Şafii mezhebine göre ise ‘inşaallah müslümanım’ denilir. Şafii alimler ve özellikle İmam ŞAFİİ rahmetullahi aleyh ”kişinin inşALLAH BEN MÜSLÜMANIM” demesini daha uygun buluyor.Onun için şafiiler de ”inşALLAH müslümanım ” diyorlar . Burda bir şüphe yok ; burda bir aciziyet var. Ya Rabbi; inşALLAH ben müslümanım ; Rabbim herşey ancak senin rızan ile mümkün.

ONUN İÇİN ŞAFİİLER EKSERİ DER Kİ ”inşALLAH ben müslümanım”.

Hanefi mezhebine göre ise ‘elbette müslümanım’ denilir. Hanefi mezhebi alimleri bu sözün şüphe ifade ettiği için söylenmemesi gerektiğini belitmişlerdir.