İmam Gazali’nin bahsettiği ahiret ilmi nedir?

  • Hocam, İmam Gazali’nin bahsettiği ahiret ilmi nedir? İhyau Ulumi’d-Din ahiret ilmi çerçevesinde mi yer alıyor?
  • Ahiret ilmi ile iki şey kastedilebilir. Birincisi ahirete ait konuların yazılması. İkincisi de sonuçları ahirette Allah’ın rızasını kazanmaya yarayacak ilimler. Ya da okuduğumuz öğrendiğimiz ilimlerin bizi o sonuca görürüyor olmasıdır. İhya da o maksadı gerçekleştirmek için yazılmış bir kitaptır.

www.fetvameclisi.com