ilk Türk islam Devletleri Nelerdir ?

ilk Türk islam Devletleri Nelerdir ?

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra birçok Türk İslam Devleti kurulmuştur. Ancak ilk Türk islam devletleri eski geleneklerini, göreneklerini terk etmeden kültürlerini devam ettirmişlerdir. İlk müslüman türk devleti karahanlılardır onları gazneliler izlemiştir.

1) Karahanlılar (840 – 1212): Batı Türkistan’da Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur.İlk Türk İslam devleti olan Karahanlılar devletinin kurucusu Bilge Kül Kadir Han‘dır.

 • İslam dinini kabul eden İlk Türk İslam devleti Karahanlılar’dır.
 • Devlet yönetiminde ve teşkilatlanmada Selçuklulara öncülük etmişlerdir.
 • İlim ve kültür merkezi haline getirilmiş Semerkant, Talas, Fergana, Kaşgar, Buhara gibi şehirlere sahip olmuşlardır.
 • Eski Türk geleneklerine İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen en çok bağlı kalan devlet olmuşlardır.
 • Devletin başında Han ya da Hakan unvanlı hükümdarlar bulunurdu. Buğra, kadir, ilig, kara, arslan gibi sıfatlara sahip olurlardı.Karahanlılar 1040 yıllarında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Karahitaylar Doğu tarafını, Harzemşahlar da Batı tarafını ortadan kaldırmıştır.

  2) Gazneliler (963 – 1187): ilk Türk islam Devletleri içinde yer alan Gazneliler, Alp Tigintarafından Afganistan’ın Gazne şehrinde kurulmuştur.

  • İslamiyet’i ve Türk Kültürünü Hindistan’a yayan ilk devlettir.
  • Sultan unvanını ilk kez kullanan devlettir.
  • İran şair Firdevsi’nin Şehname adlı eseri Gazneli Mahmut’a sunulmuştur.
  • Dandanakan Savaşını Selçuklulara karşı kaybettikten sonra toparlanamayan Gazneliler, 1187 yılında Gurlular tarafından yıkılmıştır.

  3) Tolunoğulları (868 – 905): Abbasilerin Mısır valisi olan Tolunoğlu Ahmet tarafından mısırda kurulmuştur.

  • Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır.
  • Halkın çoğunluğu Araplardan, devleti yönetenler ise Türklerden oluşmaktaydı.
  • Abbasiler tarafından yıkılmıştır.