İlk Müslüman olan çocuk kimdir ?

İlk Müslüman olan çocuk kimdir? İlk Müslümanlar arasında bir tane de çocuk vardı.  Cebrail Aleyhiselam Peygamberlik vazifesini Hz. Muhammed’e haber verdikten, efendimiz bunu ilk olarak hanımı Hz. Hatice’ye haber verdi. İkinci olarak ise Hz. Ali’ye verdi. Henüz 10 yaşında olan Hz. Ali hem ilk Müslüman çocuk hem de ikinci Müslümandır. Peki Hz. Ali’nin İslam dinine ihtida etmesinin hikayesi nasıldır? İşte Hz. Ali’nin İslam diniyle şereflenmesinin hikayesi:  İslam’ın ilk güllerinden biri olarak nitelendirilen Hz. Ali henüz on yaşındaydı. Peygamber Efendimiz‘i Hz. Hatice ile birlikte namaz kılarken görmüştü. O zamana kadar hiç görmediği bu ibadet şekline hayran kalmıştı. Namaz bitince Peygamber Efendimizin yanına gitti. Bu çocuk Hz. Ali idi. “Nedir bu?” diye sordu. Resul-i Ekrem Peygamberlik vazifesini henüz yeni almıştı. İlk defa fedakar hanımı Hz. Hatice‘yi davet etmişti. İkinci olarak, amcasının oğlunu çağırdı: “Ya Ali, bu, Allah‘ın seçtiği, beğendiği dindir. Ben seni bir olan Allah‘a iman etmeye davet ederim. İnsana ne faydası, ne de zararı dokunmayan Lat ve Uzza‘ya tapmaktan sakındırırım.” Hz. Ali ağzından her zaman doğru söz işittiği ahlakının güzelliğine hayran kaldığı Kainatın Efendisinden bu daveti alınca şu cevabı verdi: “Ben, bu dini, bu güne kadar hiç işitmedim. Babama bu konuda bir danışayım.” Peygamber Efendimiz Rabbinden açıktan tebliği için henüz izin almamıştı. İnsanları gizliden gizliye İslamla davet etmekdeydi. Bu bakımdan Hz. Ali‘nin gördüklerini ve işittiklerini bir başkasına söylemesini istemedi ve ona şöyle dedi: “Ya Ali, Eğer sana söylediklerimi yaparsan yap! Yapmayacak olursan, gördüğünüzü gizli tut., kimseye söyleme!” Hz. Ali o gece sabaha kadar uyuyamadı. Bütün bir gece Peygamber Efendimizin söylediklerini düşündü. Onun huşu içerisinde namaz kılışı gözlerinin önünden gitmiyordu. Ertesi gün, henüz şafak sökerken koşa koşa Peygamber Efendimize gitti. “Bana söylediklerini tekrarlar mısın?” dedi. Peygamber Efendimiz bir gün önceki sözlerini tekrarlayınca, “Eşhedü en lailahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu”deyip Müslüman oldu. Böylece Hz. Ali ilk Müslüman çocuk olmuştu.

İslamiyeti kabul edenlerin ise ikincisiydi. İLK MÜSLÜMAN KADIN Peygamber efendimizin İslam dinini ilk tebliği ettiği ilk insan onun hanım Hz. Hatice’dir. Hz Hatice aynı zamanda ilk Müslüman kadın olarak tarihe geçiyor.