İlahiyatlarda hocalar talebelere hadis inkarcılığı gibi fikir aşılıyorlar..