İlah nedir?

İlah nedir kısa ibadet edilen varlık desekte geniş olarak söylersek:

İLAH nedir: Kendisine ibadet edilen, her şeyden çok sevilen, tazim ve tesbih edilen mutlak varlık. Lügatta, örtünmek, gizlenmek, alışmak ve kulluk anlamında kullanılmakla beraber genelde ibadet edilen, tapınılan nesnelerin ortak adı olmuştur. Ancak İslâmiyet’in saf tevhid akîdesi, tapılacak, ibadet edilecek; kainatın ve eşyanın yaratıcısı ve yoktan var edicisi olarak sadece Allah’ı kabul etmektir. Bu yüzden, Allah lafzı sadece İslâm’ın kabul ettiği tanrı inancının alemi (özel ismi)’dir.
Görülüdüğü üzere İlah nedir in tanımını yapmış bulunuyoruz, inşaALLAH açıklıyacı olmuştur.