İki kız kardeşle ya da teyze yeğen veya hala yeğenle aynı anda evli olmanın hükmü nedir?

Yüce Allah evlenilmesi caiz olmayan kadınları sayarken “İki
kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz…haram kılındı.”
[Nisâ, 4/23] buyurmaktadır. İslam âlimleri teyze yeğenin
ve hala yeğenin de aynı hükümde oldukları görüşünde ittifak
hâlindedirler.
Kendileriyle evlenilmesi geçici olarak haram kılınanlardan biri
de kişinin eşinin belli derecedeki yakınlarını aynı anda ikinci
eş olarak almasıdır. Bu yakınlığın sınırı şöyle tespit edilmiştir:
Zevcenin yakını olan kadının erkek olduğu var sayıldığında
bunların birbiriyle evlenmeleri -akrabalık dolayısıyla- ebediyen
haram ise, kişinin bu iki kadını aynı anda nikâhı altında
bulundurması caiz değildir. Buna göre bir kimsenin aynı anda iki kızkardeşi veya hala yeğeni, teyze yeğeni nikâhı altında tutması
caiz değildir.(Diyanet)