İçki içmediği hâlde kocası tarafından zorla içki sofrası hazırlattırılan kadın günah işlemiş olur mu?

İslam dini içki içmeyi yasakladığı gibi, bunların yapılmasını ve satılmasını da yasaklamıştır. Bu noktada Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Yüce Allah içkinin kendisine, onu üretene, kendisi için ürettirene, sunana, içene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana ve satıp parasını kullanana lanet etmiştir.” [Ebû Dâvûd, Eşribe, 2; Tirmizî, Buyû’, 58; İbn Mace, Eşribe, 6]. Bu itibarla, alkollü içki içmek haram olduğu gibi, alkollü içkilerin içilmesine
zemin hazırlamak ve alkollü içki içilmesine yardımcı olmak da caiz değildir. Çünkü dinen yasaklanan şeylerin işlenmesine aracı olan eylemlerin yapılması da günah kapsamında değerlendirilir. Bir kadın, dinen eşinin meşru isteklerine itaatle yükümlü olmakla birlikte, Allah’ın emrinin çiğnendiği ve bir yasağın ihlal edildiği durumlarda eşine itaat etmez. Zira Allah’a isyan edilen yerde kula itaat edilmez [Tevbe, 9/23; Ankebut, 29/8; Lokman, 31/15]. Dolayısıyla kendisine bu tür bir haramın işlenmesi hususunda kocası tarafından baskı yapılan bir kadın kocasına itaat etmemelidir. Aksi takdirde iştiraki ve takati oranında dinen sorumlu olur. Öte yandan erkeğin de dinî hassasiyetlere saygılı olması yine insan olmanın gereğidir. DIYANET