HZ. ALİ’NİN (R.A.) KABRİ NEREDEDİR?

Hz. Ali (r.a.) Kûfe’de 661 yılında sabah namazına giderken bir Hâricî fedaisi Abdurrahman bin Mülcem tarafından yaralandı. Bu yaranın tesiriyle iki gün sonra 26 veya 28 Ocak 661’de şehit oldu.

HZ. ALİ’NİN (R.A.) MEZARI NEREDEDİR?

Hz. Ali’nin vefatından sonra cenazesinin nereye defnedildiği kesin olarak bilinmemektedir.

Rivayetlere göre Hz. Ali’nin naaşı bugün Necef diye bilinen Kûfe şehrinde şehrindeki emirlik binasında veya Rahbetü’l-Küfe’de defnedildi. Şiî alimlere göre Hz. Ali Necef şehrinde medfundur. Kabir orada ziyaret edilmektedir. Bazı muhakkiklere göre de Necef şehrindeki kabir Mugire bin Şube’nin (r.a.) kabridir. Bu kabrin Hz. Ali’ye nisbeti hicretten 300 sene sonra oldu.

Bir riyavete göre Abbasiler döneminde Abbasi komutanlarından Ebu Müslim Horasani, Hz. Ali’nin Irak’ın bugünkü Necef kentinde bulunan naaşını, oradan gizlice alıp İslam İmparatorluğu’nun en doğu sınırı olan bugünkü Afganistan’a getirdi. Horasanî’nin amacı naaşı İslam düşmanlarının şerrinden korumaktı. Hz. Ali’nin naaşı Afganistan Türkistan’ının tam kalbinde yer alan Belh şehrinde defnedildi. Büyük Selçuklular döneminde Sultan Sencer Hz. Ali’nin kabrinin Türkistan’da olduğunu öğrenince mezarı korumaya aldırdı. Mezarın çevresini temizletti ve bir türbe inşa ettirdi. İnsanlar akın akın mezarı ziyarete geldiler ve mezarın çevresinde yerleşmeye başladılar. Böyle Hz. Ali’nin türbesinin etrafında bir şehir kuruldu. Ve şehre “kutsal mezar” anlamına gelen “Mezar-ı Şerif” denildi.

Zayıf bir rivayete göre onu Medine’ye götürülmek üzere bir sandık içine koyarak deveye yüklediler. Tay kabilesinin toprağına varınca kabile mensupları deveyi gasp edip kestiler. Hz. Ali’yi de orada defnettiler. Kabrini gizli tutmalarının amacı onu Haricilerden korumak idi. Çünkü belli bir yerde defnetseydiler Hariciler kabrini kazıp cesedini çıkaracaklardı.