Hürmet-i müsâhere nedir?

Hürmet-i müsâhere, sıhriyet yani evlilik yoluyla oluşan akrabalık
bağı sebebiyle gerçekleşen haramlıktır ki, bu da İslam’da
evlilik engellerinden birisidir. Buna sıhrî hısımlık da denir. Sonradan
meydana gelen ölüm veya boşanma sebebiyle evlilik sona
erse bile, sıhrî akrabalık devam ettiği için bu, kesin bir evlilik
engeli olarak devam eder. Evlenme engeli oluşturan sıhrî hısımlar
Kur’an’da dört kısımda ele alınmıştır:
Baba ve dedenin eşleri: “Babalarınızla evlenmiş olan kadınlarla
evlenmeyin. Ancak (Cahiliye devrinde) geçen geçmiştir. Şüphe
yok ki, o bir hayâsızlıktı.” [Nisâ, 4/22]
Gelinler: Bir kimse ne oğlunun ve ne de torunlarının eşleri ile
evlenemez. “Kendi sulbünüzden gelmiş oğullarınızın eşleri size
haram kılındı.” [Nisâ, 4/23]
Kayınvalideler: Bir erkek evlendiği kadının ne annesi ve ne de
ninesiyle evlenemez. “Eşlerinizin anneleri ile evlenmeniz size
haram kılındı.” [Nisâ, 4/23]
Üvey kızlar: Bir erkek eşinin başka kocadan olan kızları, oğlunun
veya kızının kızları ile (üvey baba olduğu için) evlenemez.
“Kendileriyle zifafa girmiş olduğunuz eşlerinizden olup
himayenizde olan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram kılındı.”
[Nisâ, 4/23]. Ancak bu engelin oluşması için üvey baba ile
kızın annesinin nikâh sonrası cinsel ilişki yaşaması veya sahih
halvetin gerçekleşmesi gerekir [Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 88; İbn Âbidîn, Reddü’l-
muhtâr, III, 30-37; Bilmen, Hukûki İslamiyye Kamusu, II, 97; Muhyiddin Abdulhamid,
el-Ahvâlü’ş-şahsiyye, 47].(Diyanet)