hicretin islam tarihindeki önemi nedir ?

Hicret nedir ?

Müslüman aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Hicret kavramı; Hz. Muhammed ve diğer Müslümanların baskılar yüzünden 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne verilen isimdir. Hz. Muhammed (S.A.V) bu göç sonrasında Medine’de İslam Devleti’ni kurdu. Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret etmesinin sebebi ise tebliğ görevini Mekke’nin dışına taşırmak istemeseydi.

Hicret Tarihi & Hicret Neden Yapıldı?

Hz. Muhammed , Ebu Talib’in ölümünden sonra Kureyş’inin kendisine ve diğer Müslümanlara yaptığı baskılara karşı 10 yıldan fazla bir süre mücadele etti. Yapıla zulme karşı mücadele eden Hz. Muhammed’in yaptıkları Medine’de kendisini gösterdi ve Evs ve Hazrec kabileleri İslam’ı kabul etti.

Bu durumun oluşmasından haberdar olan Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed’in esir alıp öldürmek istedi ancak Peygamber Efendimiz yapılan bu planlardan kurtularak Mekke dışına çıkmaya karar verdi. Bu süreçte kendisini koruyacak olan Medine’ye gitti. İşte, Hicret’in Medine’ye yapılma sebebi budur. Müslümanlığı Medine’de kabul eden kabileler vardır.

Hicret’in Sonuçları Neledir?

 • Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından öncülük edilip Mekke’den Medine’ye gerçekleştirilen Hicret’in sonrasında Mekke’ye karşı büyük bir siyasi güç elde edildi.
 • Hicretten sonra Medine’de 53 maddelik bir anayasa hazırlayan Hz. Muhammed, bu anayasa ile Medine’deki Müslüman, putperest ve Yahudiler arasındaki ilişkileri düzenledi.
 • Ortaya çıkarılan Anayasa tarafından İslam Devleti’nin temelleri atıldı.
 • Hicret olayının gerçekleşmesinden sonra Müslümanlık baskıdan kurtuldu ve İslamiyet’in hızlı bir şekilde yayılması sağlandı.
 • Cihat anlayışı güdüldü ve İslam dininin yayılması için çevre şehirlerle mücadeleye girildi.
 • Mekke ticaret yolunun denetimini sağlamak ve Mekke’den Medine’ye göç eden muhacirlerin mallarının zararlarını karşılamak için Mekkeli-ierie Bedir, daha sonra Uhud ve Hendek savaşlarını yaptı.
 • Yıllık hac için Mekke’ye 628 yılında giderken, Mekkelilerle Hudeybiye Barışı’nı yaptı.
 • Hicri Takvim’in başlangıcı seçilmiştir.
 • Muhacirler ve Ensarlar kardeş kabul edildi. Müslümanlar arası dayanışma artmıştır.
 • Müslümanlar artık bir güç haline gelmiştir.
 • Müslümanlar Mekkeli Müşriklerin baskısından kurtularak rahat bir nefes almıştır.

Hicret’in İslam Tarihindeki Önemi

Hicretle birlikte Müslümanlar yeni toprak arayışlarına girmiş ve gittikleri her yere Müslümanlığı götürmüştür. Uzun yıllara etki yaparak Müslümanlığın doğru bir şekilde yayılmasını sağlamıştır. İslamiyet Medine topraklarında gelişerek bugünkü halini almıştır. İslam dünyası için önemli çünkü İslamiyet’in hızla yayılmasını  hızlandıran bir harekettir. Hicret yapılmasaydı belki bugün Müslümanlık yayılmayacağı gibi bastırılıp yok edilecekti. İşte hicret bizler için bundan önemlidir.

Günümüzde hicret yapılabilir mi? sorusuna cevabımız “evet”olacaktır. Müslümanlığın yaşamadığı topraklara giderek oradaki insanlara Müslümanlığı anlatarak hicretinizi gerçekleştirmiş olacaksınız.