Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e yapılan ilmî ve edebî kabalıklardan biri de Allahü Teala’nın O’na has kıldığı bir takım hususiyetleri ve mucizeleri bilmemektir. İlimle meşgul olanların öncelikle bilmesi gereken şeyler bunlardır. Hasais, şemail, mucize ve keramet arasındaki farkı iyi bilmek gerekir.

Keramet, Allahu Teala’nın yiyecek ve su gibi bir şeyi bereketli kılması veya başkalarının güç yetiremeyeceği birtakım harikulade olayları bir kimsenin elinde gerçekleştirilmesi şeklinde olur. Allahu Teala kerametleri hiçbir Kural ve kaideye dayanmaksızın bazı kullarına müyesser kılar. Ancak bunlar zahirde ve batında sıratı müstakim olan üzere olan kimseler için gerçekleşir. Bazen diğer kimseler için de olabilir. Ancak bunlar sürekli değildir.

Mucizeler, bunlarla davalarını ispatlamaları için Peygamberlere verilir. Bunlar süreklidir ve harikulade olaylara da benzemezler.

Hasais, Allahü Teala’nın 4 hanımdan fazlasını aynı anda nikahı altında bulundurma ve Mekke Harem sınırları içinde savaşma izni gibi Hazreti Peygambere has kıldığı birtakım hükümlerdir.

Şemail ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yaşamının merkezini teşkil eden affetme, bağışlama, acıma ve güler yüzlülük gibi güzel ahlaklardır.

Diğer Hazreti Peygambere Karşı Kaba Davranışlar Başlığı Altındaki Yazılarımız;

 1. Batında ve zahirde sünnetten uzaklaşılması
 2. Sahih hadislerin reddedilmesi
 3. Hz. Peygamberin yaşam biçiminden ve uygulamalarından sapılması
 4. Hazreti Peygamberden söz ederken saygıya riayet edilmemesi
 5. Sünnete ittiba edenlerden uzak durulması haklarında ileri geri konuştu onlarla alay edilmesi
 6. Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi
 7. Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması
 8. Dinde bidat çıkarılması ya da bidatlere meyledilmesi
 9. Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması
 10. Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi
 11. Sahabenin kıymetinin bilinmemesi
 12. Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi