Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi

Konuşurken ya da yazarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i andıkça ona Salat ve selam getirmemekte ona karşı gösterilen kabalıklar arasında sayılır. Toplantılarda salavat getirmek bir yana, bunun gerekliliğini hatırlayan bir kişiye bilet rastlayamazsınız. Hangi cimrilik bu cimrilikten daha kötü olabilir. Bu kaba davranışı ile insan dünya ve ahirette zararına olacak bir takım durumlarla karşı karşıya kalır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

 1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin “Ben yanında anıldığım halde bana Salat getirmeyen kimsenin burnu yere sürtülsün” (Tirmizi) duasına muhattap olur.
 2. Peygamber Sallallahu Aleyhi sellem’in “cimri o kimsedir ki yanında Ben anılırımda bana salat getirmez” hadisi mucibince cimri sıfatını alır.
 3. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem’e salat getirmediğinde Allahu Teala’nın kat kat rahmetinden mahrum olur. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem “kim bana salat getirirse Allah da o kimseye bu salat mukabilinde 10 defa salat eder. “(Müslüm) buyurmuştur.
 4. Nebevi Zikri terk etmesinden dolayı Allahu Teala’nın rahmetinden ve meleklerin onun affına dilemesine mahrum kalır. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır; “sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için üzerinize rahmeti gönderen O’dur.  Melekleri de size istiğfar ederler Allah Teala  ve meleklerden olan bu salat onların karanlıklardan Nura açıklamalarına bir sebeptir. Böylece her hayra nail olur ve her şerden beri olurlar. Rablerinden gafil alanlara yazıklar olsun. Ne hayırları ne faziletleri kaçırıyorlar. Aynı şekilde salatın terk edilmesinde zikirden uzak kalındığı için bir yalnızlık, bir korku vardı. Çünkü ne kadar çok zikir yapılırsa kalbin huzuru o kadar artar. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır;” Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad 13-28)
 5. Sıkıntılardan kurtulmak ve günahların affı gibi peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salavat getirmenin faydalarından mahrum olur. Bir kimsenin Allah resulü şöyle dedi demesi mekruhtur ancak Resullah Sallallahu Aleyhisselam ‘e tanzim için Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem demelidir diyen Şafi’ye Allahu Teala rahmet etsin

 

Diğer Hazreti Peygambere Karşı Kaba Davranışlar Başlığı Altındaki Yazılarımız;

 1. Batında ve zahirde sünnetten uzaklaşılması
 2. Sahih hadislerin reddedilmesi
 3. Hz. Peygamberin yaşam biçiminden ve uygulamalarından sapılması
 4. Hazreti Peygamberden söz ederken saygıya riayet edilmemesi
 5. Sünnete ittiba edenlerden uzak durulması haklarında ileri geri konuştu onlarla alay edilmesi
 6. Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi
 7. Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması
 8. Dinde bidat çıkarılması ya da bidatlere meyledilmesi
 9. Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması
 10. Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi
 11. Sahabenin kıymetinin bilinmemesi
 12. Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi