Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi

Son olarak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e kaba davranmanın örneklerinden biri de Ehli sünnet vel cemaat olduklarını iddia eden bazı kimselerin, bazı fırkalara benzeme endişesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem den veya ehli beytin’den birilerinden söz edildiğinde tazimde bulunmaya gösterdikleri aşırı duyarlılıktır. Bu yersiz bir tepkidir. Elbette Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i tanzimine kitap ve sünnete uygun olmayan, haddi aşan övgüleri, kutlu doğum kutlamalarını, onun ismi anıldığında vecde kapılıp kendinden geçmeleri veya yalnızca övgüler de bulunup bundan haz almaları kastetmiyoruz. Bu meşru tazimin ölçüsü, bu husustaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ve ashabının tutumlarıdır. Gerçekten seven ile sevmeyeni bilmenin ölçüsü ittibadır. Hakikaten seven kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bir sünnetinden bahsedildiğinde onu uygulamaya koyar. Dinde sonradan ihdas edilen bidatlerden uzak durur.  Sevgisinde samimi olmayan kimse ise bir sünnetten bahsedildiğinde onu uygulamaya yanaşmaz, aksine hevasının peşinden gider.

Burada sözünü ettiğimiz tepki göstermeyi bir misal ile açıklayalım. İslam’a davet ile meşgul ehli ilinden bir kişi vardı. Bu kişi derslerinde ve konferanslarında Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e çokça salat ve selam getirirdi. Ancak bazı talebeleri tarafından bu sebeple eleştirildi. Bir bu talebelerin haline bir de “Kendim için dua ettiğim vaktin tamamını size salat ve selam okumaya ayıracağım” diyen Übey bin Kab Radıyallahu anh’ın davranışına bakın. Denilir ki “sevgiden yoksun kimsenin dininde rikkat, yakininda ise zayıflık sezilir. Gerçek sevgiyi tatmış kişinin dininde rikkat yakininde ise kuvvet vardır. Sünnete ittiba ettikten sonra size hangi sınıfa dahil ederlerse etsinler zararı dokunmaz. Bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i seviyor diye kınanır mı .

Yalnız başımıza kalsak da haktan ayrılmamalıyız. Yol uzun, haydutlar çok olsa da içimizde sıcaklığını hissedebileceğimiz bir ünsiyet taşımalıyız. Allahu Teala tek olarak doğruya iletendir.

Diğer Hazreti Peygambere Karşı Kaba Davranışlar Başlığı Altındaki Yazılarımız;

 1. Batında ve zahirde sünnetten uzaklaşılması
 2. Sahih hadislerin reddedilmesi
 3. Hz. Peygamberin yaşam biçiminden ve uygulamalarından sapılması
 4. Hazreti Peygamberden söz ederken saygıya riayet edilmemesi
 5. Sünnete ittiba edenlerden uzak durulması haklarında ileri geri konuştu onlarla alay edilmesi
 6. Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi
 7. Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması
 8. Dinde bidat çıkarılması ya da bidatlere meyledilmesi
 9. Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması
 10. Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi
 11. Sahabenin kıymetinin bilinmemesi
 12. Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi