Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında aşırıya kaçmak, O’nun Nübüvvet menzilinden öteye taşıyıp, gaybı bilmeye ortak tutmak Allahu Teala’dan değil de o’ndan istemek ve onun adına yemin etmek de hazreti Peygamberi inciten ve onun davetine, Allahü Teala’nın kendisi ile birlikte gönderdiği asıl Tevhid davasına ters düşen kabalıklardandır. Nitekim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu durumun ortaya çıkmasından korkmuş ve son hastalığında şöyle demişti; “Hristiyanların Meryem oğlunu övmede aşırıya kaçtıkları gibi Beni överken aşırıya kaçmayın. Ancak o Allah’ın kulu ve Resulüdür deyin.” (Buhari)

Hristiyanların İsa Aleyhisselam’a oğul dedikleri ve Allahu Teala ile birlikte O’na da ibadet ettikleri bilinmektedir. Allahu Teala bu iddiadan münezzehtir. Allahü Teala değil de peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e dua etmek ona ibadet etmek demektir. Oysa yalnızca Allahü Teala’ya ibadet edilir.

Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyerek kabrinin bir ziyaret mekanı haline getirilmesinden sakındırmıştır. “Kabrimi bayram yeri haline getirmeyin. Nerede olursanız olun salatınız bana ulaşır.” (Ebu Davud)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in “Allah peygamberlerin kabirlerini Mescit haline getiren Yahudi ve Hristiyanlara lanet etmiştir.” (Buhari) diyerek onların düştüğü hataya düşünmesinden sakındırmak, kendisi hakkında aşırıya kaçılmasından ne kadar nefret ettiğini gösterir.

Bazı kimseler aşırıya giderek böyle yapmaya kalkışır, “Sen bizim efendimizsin, efendimizin oğlusun bizim ev hayırlımsın,  en hayırlınızın oğlusun dedikleri zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara “böyle şeyler söyleyebilirsiniz ya da daha azını ancak şeytan sizi saptırması” (Ebu Davud) buyurmuştur.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında aşırıya kaçmanın bir örneği de onun adını kullanarak yemin etmektir. Halbuki yemin yalnızca Allah’a Teala’ya karşı gösterilebilecek olan bir tanzim ifadesidir. Nitekim Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Şöyle buyurmuştur; “bir kimse yemin edecekse ya Allah adına yemin etsin ya da hiç etmesin.” (Buhari)

Bu husustaki hadisler herhangi bir ilaveyi ya da eksiltmeyi gerektirmeyecek derecede mevcuttur. Hakikati arayan kimse aradığını bu hadislerde bulabilir. Başarıya ulaştıracak ancak Allahu Teala’dır.

Diğer Hazreti Peygambere Karşı Kaba Davranışlar Başlığı Altındaki Yazılarımız;

 1. Batında ve zahirde sünnetten uzaklaşılması
 2. Sahih hadislerin reddedilmesi
 3. Hz. Peygamberin yaşam biçiminden ve uygulamalarından sapılması
 4. Hazreti Peygamberden söz ederken saygıya riayet edilmemesi
 5. Sünnete ittiba edenlerden uzak durulması haklarında ileri geri konuştu onlarla alay edilmesi
 6. Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi
 7. Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması
 8. Dinde bidat çıkarılması ya da bidatlere meyledilmesi
 9. Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması
 10. Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi
 11. Sahabenin kıymetinin bilinmemesi
 12. Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi