Hangi yaşlarda emilen süt mahremiyet oluşturur?

Fakihlerin çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaş içinde emdiği
süt ile süt hısımlığı meydana gelir. Bu süreden sonra verilen süt
ile mahremiyet oluşmaz. İmam-ı Azam’a göre ise bu süre otuz
aydır [Merğinânî, el-Hidâye, İstanbul, 1986, I, 223].(Diyanet)