Hakikat şu bir tek din olarak sizin dininizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin

Enbiya Süresi 92. Ayet

TABERİ TEFSİRİ

Allah Teala “Peygamberler Suresi” anlamına gelen bu Enbiya Suresi’nde, Peygamberleri özet alarak zikrettikten sonra, hak dinin tek bir din olduğunu, onu tebliğ eden Peygamberlerin ise zamana ve yere göre farklı kavimlerin arasından çıktıklarını, bunun ise hak dinin tek bir din olmasına engel olmadığını beyan ederek buyuruyor ki: “İşte sizin bu dininiz tek bir dindir. Rabbiniz de ben’im. O halde bana kulluk edin. Benim dışımdaki varlıklara tapmayı bırakın.”

Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurmuştur:

“Ben, Meryemoğlu îsa’ya, dünyada ve âhirette de insanların en yakınıyım. Peygamberler babadan kardeştirler, anneleri farklıdır. Dinleri ise birdir.”

BESAİRU’L KUR’AN

İşte bu anlattığımız peygamberler, imâmlar rehberliğinde sizin tek ümmetiniz bu ümmettir. Hz. Adem (a.s) dan bu yana işte size anlattığım bu peygamberler silsilesi tek bir ümmettir. Tek bir ümmet üzerindedirler. Bu ümmet onların mübarek yolunun yolcusu olan sizlerin müntesibi olmakla şeref bulduğunuz, izzet kazandığınız İslâm ümmetidir. Ve ben de sizin tek Rabbinizim. Yalnız bana kulluk edin, yalnız beni dinleyin, yalnız beni Rab bilip hayatınızı benim adıma ve benim yasalarım istikâmetinde yaşayın.

Evet ümmet; İslâm ümmeti, din; İslâm dini, teslimiyet dini ve Rab, İlâh da Allah’tır. Bir tek ümmet olabilmek için elbette tüm peygamberlerin kulluk ettikleri bir tek Rabbe kulluk edilecekti.