Hadislerle İştigal Edenlere Saygı Duymak

Sünnetle amel edenlere tazimde bulunmak, özellikle de ilim sahibi olanları üstün görmek herkes için gereklidir.

Onlar bu ümmetin alnında bir güzellik parıltısıdır. Onlar insanlar arasında bir nurdur. Onlar Nübüvvet mirasının bekçileridir.

Sünnet sevdikleri, unutulmaya yüz tutmuş dinin emir ve yasaklarını gün yüzüne çıkardıkları ve insanlar arasında zahirde ve batında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, vasıflarını ve fiillerini en iyi bilenler oldukları için, onların üzerimizde büyük hakları vardır. Onlar Ashabı sevmiş, onlarla yakınlık kurulmuş, onlardan hadis almış, böylece öğrenmiş anlamış ve yaşamış kimselerdir. Kur’an’ı, sünneti icmayı el üstünde tutan onlardır. Onlar cemaate sarılıp, ayrılıkların karşısında durmuş, beraberliği sağlamış, ihtilaf, ayrımcılık ve heva peşinde koşan sapık fıkralardan uzak kalarak, tek bir çatı altında kalmayı başarmışlardır.

Süfyan b. Uyeyne şöyle demiştir; “Hadis ehlinden kiminle karşılaşsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duası sebebiyle yüzünde bir parıltı görürsünüz.”

İmam Şafii de şöyle demiştir; “Hadis ehlinden birini gördüğümde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birini görmüş gibi oluyorum. Allahu Teala onları hayırlı mükafatlandırsın. Bizim için hadisleri muhafaza ettiler. Bu sebeple Onlar bizden daha üstündürler.”

İslam alimleri dururken bazı çağdaş yazarların, düşünürlerin ya da devrimci liderlerin sapkın düşüncelerine iltifat etmek yersizdir.  İslam alimlerinin yanında yer alıp onları sevmek, onları müdafaa etmek, onlarla beraber olmak, onların sayılarının çoğaltmaya çalışmak, onlara güvenmek gerekir. Nebilerin mirası, gerçek miras, onların yanındadır.