Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar -2

Kim yeni bir elbise giyer de:

Elhamdü lilîâhillezî kesânî mâ uvârî bihî avretî ve etecemmelü bihî fî hayatî

(O Allah’a hamd olsun kî, avretimi ve hayatımda kendisi ile güzelleşeceğim elbiseyi bana giydirdi) derse, sonra da eskitmiş olduğu elbiseyi ni­yetlenerek onu sadaka olarak verirse, hem hayatta, hem ölü iken o kimse Azîz ve yüce Allah’ın yolunda bulunur, himayesinde ve yolunda olur.” ( Tirmizî. )