Uykudan uyandığında okunacak dualar -3

Hazreti Aişe’den (Radıyallahü Anha) Peygamber Sallalîahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Allah (c.c), Hangi kulun ruhunu geri verir (onu salimen uykudan uyandırır) de, o vakit (kul) şunları söylerse, günahları deniz köpüğü ka­dar olsa bile Allah Teâlâ onun günahlarını bağışlar:

Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerikeleh, lehü’l-mülküveiehü’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadîr.

(Allah’dan başka İlâh yoktur, yalnız O vardır. O’nun ortağı yoktur. O’nundur mülk ve O’nundur hamd, O her şeye kadîrdir.”

( İbn-i Sünni )