Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Hümeyra 03 Ekim 2015
 

Sizden hiçbir ücret istemiyorum

Lût’un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lût, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından […]

Tümünü Görüntüle
Hümeyra
 

Sıhhat ve boş vakit

“İki (büyük) nimet vardır. İnsanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit!” (Buhari, Rikâk 1)

Tümünü Görüntüle
Ebu Ahmed 25 Eylül 2015
 

Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar -2

Kim yeni bir elbise giyer de: Elhamdü lilîâhillezî kesânî mâ uvârî bihî avretî ve etecemmelü bihî fî hayatî (O Allah’a hamd olsun kî, avretimi ve hayatımda kendisi ile güzelleşeceğim elbiseyi bana giydirdi) derse, sonra da eskitmiş olduğu elbiseyi ni­yetlenerek onu sadaka olarak verirse, hem hayatta, hem ölü iken o kimse Azîz ve yüce Allah’ın yolunda […]

Tümünü Görüntüle
Ebu Ahmed
 

Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar -1

ResûlüIIah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yeni bir elbise edindiği za­man, sarık olsun, gömlek olsun, hırka olsun, onun cinsini adlandırır (bu yün hırkadır yahud bu keten sarıktır, bu pamuk gömlektir, der) sonra şöyle buyururdu: “Allâhümme lekeIhamdü ente kesevtenîhi, es’elüke hayrehû ve hayre ma sunia lehû ye eûzü bike min şerrihî ve şerri ma sunia lehû” (Allah’ım […]

Tümünü Görüntüle
Ebu Ahmed 24 Eylül 2015
 

Bir gömlek bir hırka yada bir sarık gibi bir elbise giyildiğinde yapılacak dua

“Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gömlek, bir hırka (cübbe) yahud bir sarık gibi bir elbise giydiği zaman şöyle duâ ederdi: “Allâhümme innîes’elükemin hayrihîvehayrimâ hüveleh, ve eûzü bike min şerrihî ve şerri mâ hüve lehû” ( Allah’ım! Bu elbisenin hayrını ve içinde yapılan şeyin hayırlı olmasını Senden isterim; ve bunun (verebileceği gurur-kibir gibi) kötülüğünden ve […]

Tümünü Görüntüle
Ebu Ahmed 23 Eylül 2015
 

Uykudan uyandığında okunacak dualar -3

Hazreti Aişe’den (Radıyallahü Anha) Peygamber Sallalîahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Allah (c.c), Hangi kulun ruhunu geri verir (onu salimen uykudan uyandırır) de, o vakit (kul) şunları söylerse, günahları deniz köpüğü ka­dar olsa bile Allah Teâlâ onun günahlarını bağışlar: Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerikeleh, lehü’l-mülküveiehü’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadîr. (Allah’dan […]

Tümünü Görüntüle
Ebu Ahmed
 

Uykudan uyanınca okunacak dualar-2

Sizden biriniz uykudan uyanınca şöyle desin: Elhamdü lillahillezi redde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedi veezine îî bi-zikrihi ( Hamd, O Allah’a olsun ki, ruhumu bana iade etti, bedenimde bana afiyet verdi ve kendisini zikretmek için bana izin verdi ) ( İbn-i Sünni, Nesai, Tirmizi )

Tümünü Görüntüle
Ebu Ahmed
 

Uyandığınızda şeytanın düğümlerini çözmek için

“Sizden biriniz uyuduğu zaman, Şeytan onun ensesinde üç düğüm bağ­lar, her düğümü yerinde sağlamlaştırarak der ki, gecen uzun olsun, uyu… Eğer insan uyanır da (Hangi zikirle olursa olsun) Allah’ı zikrederse bir düğüm çözülür. Eğer abdest alırsa, bir düğüm daha çözülür. Eğer namaz kılarsa, bütün düğümleri çözülür ve gönlü hoş neşeli olarak sabahlar. Böyle (uyanınca zikir, […]

Tümünü Görüntüle
Ebu Ahmed 22 Eylül 2015
 

Yeni bir elbise giyerken okunacak dua

“Kim yeni bir elbise giyer de: “Elhamdülillahillezî kesânî hazâ ve rezekânihî min gayri havlin min-nî ve lâ kuvvetin” ( O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kudret ve kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve bunu bana rızık olarak verdi ) derse, Allah onun geçmiş günahlarını (kul hakkına ait olmayan küçük günahlarını)ba­ğışlar.”  (İbn-i Sünnî.)

Tümünü Görüntüle
Ebu Ahmed 18 Eylül 2015
 

Uykadan Uyanınca Okunacak Dualar – 1

Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yatağına girdiği zaman: “Bismîke îlâhümme ehyâ ve emûtü ( Allah’ım Senin adınla dirilirim ve ölürüm) derdi. Uyandığı zaman da: Elhamdü lillâhillezî ehyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhinnüşûr “(Bizi öldürdükten sonra) bizi dirilten Allah’a hamd olsun; (Kıyamet­te) dirildikten sonra varış O’nadır ” derdi. ( Buhari )  

Tümünü Görüntüle
1 / 212
ustamvar.net brickmakingmachinee.com akhbararabic.com hayvanmamalari.com workstationpc.net www.kobibazaar.com sgk-destek.com ihracatnasilyapilir.com machinedeparpaing.com briketmakinesi.net concreteblockmachine.asia blokiscexi.com turkishmachine.biz islamnediyor.net tr.trabzondaire.com trabzonsporhaber.net