Gusülde kan gelirse ne olur?

  • Kişi gusül abdesti aldıktan sonra vücudunun herhangi bir yerinde kan geldiğini fark ettiği zaman ne yapmalıdır? Yani abdest kabul olur mu?
  • Kan akmasının gusülle bir alakası yoktur. Kan çıktığında abdest bozulur. Dolayısıyla guslettikten sonra bir yerinden kan çıkan, kanı durdurunca tekrar normal abdest alır ama guslünü yenilemesi gerekmez.

www.fetvameclisi.com