Göğsü alınan bir kadın göğüs nakli yaptırabilir mi?

İslam bilginleri vücut üzerinde yapılacak tasarrufların caiz olması noktasında tedavi kastını, şiddetli ihtiyaç veya zaruretin bulunmasını esas almışlardır. Yasak olan, zaruret olmadıkça insanın doğuştan getirdiği yapının değiştirilmesidir. Bir hastalık ya da kaza sebebi ile bozulan kısmın, tıbbi ya da ortopedik yöntemlerle asli şekline dönüştürme çabaları yasak kapsamına girmez. Böyle bir işlem, ihtiyaç temeline dayalı olmayan estetik ameliyatlar kategorisinde yer almaz; normale dönüş ve bir zararın giderilmesi anlamını taşır. Vücut üzerinde ortopedik-estetik işlemelerin yapılmasının Hz. Peygamber dönemine kadar uzanan örnekleri vardır [Tirmizî, Libâs, 31]. Bu itibarla, her hangi bir sebeple göğsü alınan bir kadının değişik tıbbi yöntemlerle göğüs taktırmasında dinen bir sakınca yoktur.(DİYANET)