Gebeliği önlemek için spiral taktırmak caiz midir?

Çeşitli sebeplerle doğum istenmediği durumlarda gebeliği önleyici tedbirlere başvurulması ashab-ı kiram ile müçtehidlerin çoğunluğu tarafından caiz görülmüştür. Gebeliği önleme yöntemlerinden biri de kadınların spiral kullanmalarıdır. Spiral, gebeliği önlemenin yanı sıra nadiren de olsa döllenmiş hücrenin rahme tutunmasına engel olabilmektedir. Öte yandan uygulama esnasında kadının mahrem yerlerine göz ve el teması söz konusu olmaktadır. Bu sebeple zaruret olmadıkça spiral uygulamasından uzak durulması uygun olur. Benzer şekilde devamlı kısırlığa yol açan ilaç ve aletlerin kullanılması, sağlığı ilgilendiren kesin bir zaruret bulunmadıkça caiz görülmemiştir.

[Said Ramazan el-Butî, Mes’eletü Tahdîdi’n-Nesl, Şam 1975, ss. 20-24].(DİYANET)