Gayrımeşru yoldan hamile olan kadının çocuğunu aldırması caiz midir?

Hayat ve ölümü yaratan Yüce Allah’tır. Anne baba insan neslinin devamı için bir vasıtadır. Dinimizin aldığı tedbirler, yaptığı telkin ve teşvikler netice itibariyle insanın hayatını ve saygınlı- ğını koruma, iki cihan saadetini temin etme gayesine matuftur. Ana rahminde döllenmiş bir ceninin annesinin hayati tehlikesi söz konusu olmadıkça aldırılması caiz değildir. Netice itibariyle denilebilir ki, gebeliği önleyici tedbirlere baş- vurarak doğumu kontrol altında bulundurmak, istenmeyen durumlarda gebeliğe engel olmak caiz ve mümkündür. Ancak gebelikten sonra annenin hayati tehlikesi gibi haklı, kesin ve meşru bir zaruret olmaksızın düşürme veya aldırma (kürtaj) yolu ile bir canlının hayatına son verilmesi caiz değildir. Gebeliğin gayrımeşru yoldan olması bu hükmü değiştirmez.(DİYANET)