Gayrimeşru cima da bulunmuş olan kimseler daha sonra nikâh kıyarak evlenseler daha önceki günahlar affolunur mu?

Dinimizde zina, çok büyük bir günahtır. Kur’an-ı Kerim’de: “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” [İsra, 17/32] buyrulmuştur. İslam yalnız zinayı değil, zinaya sevk ve davet eden yolları da yasaklamıştır. Kişi vaktiyle zina ettiği ya da şehvetle dokunduğu bir kadınla -nikâha engel başka bir mani bulunmadıkça- evlenebilir. Bununla birlikte zina edilen kişi ile evlenmek, işlenen zina suçundan doğan günahı ortadan kaldırmaz. Ayrıca pişmanlık duymak ve tövbe etmek gerekir. Zira Allah Teâlâ mümin kimsenin kul hakkı dışında bütün günahlarını dilerse affedebileceğini bildirmektedir. Bu itibarla, her ne şekilde olursa olsun zina yapan kimsenin pişman olup, tevbe ve istiğfarda bulunarak Allah (cc)’tan af dilemesi gerekir. Ayrıca namaz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermek gibi ilave ibadetlerde ve iyi davranışlarda bulunması günahın bağışlanmasına vesile olur. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de: “İyilikler, kötülükleri (günahları) giderir.” [Hud, 11/114] buyurmuştur.(DİYANET)