Fecir nedir ?

Fecir yada fecr nedir ? Fecri sadık yada Fecri Kazip ne demektir ?

Fecr yada Fecir Nedir ?

Güneşin doğmaya başlama zamanı, tan vakti, güneş doğmadan önceki alaca karanlık anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de beş yerde geçen “fecr” kelimesi (Bakara 2/187; İsrâ 17/78; Nûr 24/58; Fecr 89/1; Kadr 97/5) bunların hepsinde “tan yerinin ağarması, şafağın sökmesi” anlamında kullanılmıştır. Zaten fecr kelimesinin kök anlamı da “yarmak” ve “bir şeyi iki parçaya ayırmak”tır.

Fecri Sadık Nedir?

Bu fecre fecri sadık denilmesinin sebebi bu fecir’den önce gelen geçici bir fecir gibi zannedilen başka bir zaman dilimi daha vardır. Bu fecir ile ilgili aşağıda detaylı bilgi vermeye çalıştık. Fecri sadık ise ufukta enine şekilde uzar ve giderek aydınlığı artar. İkinci fecrin oluşmasından güneşin doğmasına kadar olan süre, sabah namazının vaktidir. Bununla sabah vakti girmiş, yatsı namazının vakti çıkmış ve oruç tutacaklar için bu ibadetin vakti başlamış olur. Bu yüzden gerçek fecir olduğu için buna “fecri sâdık” denir.

Fecri Kazib Nedir?

Bu, doğu ufkunun ortasında yükseklere doğru, iki tarafı karanlık ve uzunlamasına bir hat şeklinde yayılan bir beyazlıktır. Bu beyazlık kısa bir süre sonra kaybolur ve kendisini bir karanllık izler. Bundan sonra ikinci fecir doğar. Bu birinci fecre, sabahın gerçekten girdiğini göstermemesi ve yalancı bir aydınlık olması yüzünden “fecr-i kâzib” adı verilmiştir. Bu fecir gece hükmündedir. Bununla ne yatsı namazı vakti çıkmış ne de sabah namazı vakti girmiş olur. Oruç tutacakların bu süre içinde yiyip içmeleri de caizdir.

Delil şu hadislerdir:

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Fecir (şafak) iki tanedir. Birincisi yemeyi içmeyi haram, namaz kılmayı helal kılan fecirdir. İkincisi ise, sabah namazını kılmak caiz olmayan, fakat yemek içmek helal olan fecri kâzibtir”

“Sabah namazının vakti, ikinci fecrin doğmasından güneşin doğuşuna kadardır.” Güneş doğduktan sonra, öğle vaktine kadar olan süre, kendisinde farz namazın kılınamayacağı mühmel bir vakit olarak kabul edilir.