Evli iken zina eden bir kadının mehri düşer mi?

Kur’an-ı Kerim’de evlenen erkeğin kadına mehir vermek zorunda
olduğu ve bunu zorla geri almasının caiz olmadığı konusunda ayetler bulunmaktadır [Bakara, 2/237; Nisâ, 4/4, 20-21, 24, 25;
Mâide, 5/5].
Mehir, nikâhın sonuçlarından birisidir. Bu itibarla, zifaf veya
halvet-i sahihanın gerçekleşmesinden sonra kadın mehrin tamamını
almaya hak kazanır. Daha sonra zina etmiş olması bu
hakkı düşürmez [Merğinânî, el-Hidâye, I, 204 vd.].(Diyanet)