Evlenme engellerinde din faktörünün etkisi nedir? Bu açıdan kimlerle evlenilemez?

İslam dini Müslümanların evlenip yuva kurmalarına büyük
önem verir. Dinimizde geçerli bir evliliğin yapılabilmesi, o evlilikte
birtakım unsur ve şartların bir araya gelmesi ile mümkün
olur. Bu anlamda en önemli ilke de evlenecekler arasında
din açısından evlenme engelinin bulunmamasıdır. Yüce Allah
şöyle buyurur:
“Müslüman hanımlar kâfirlere helal değillerdir. Kâfirler de
Müslüman hanımlara helal olmazlar.” [Mümtehine, 60/ 10]
Ayet-i kerimenin açık ifadesine göre Müslümanların, ateist
(Tanrı tanımaz) ve müşriklerle (Allah’a ortak koşanlarla) evlenmeleri
caiz değildir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de:
“İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin.
Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min
bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır.İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı
evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza
gitse de iman eden bir köle Allah’a ortak koşan bir erkekten
daha hayırlıdır.” [Bakara, 2/221] buyurulmaktadır.
Özetle Müslüman bir kadının dinsiz, Tanrı tanımaz bir erkekle
evlenmesi caiz olmadığı gibi, Müslüman bir erkeğin de böyle
bir kadınla evlenmesi caiz değildir.(Diyanet)