ER RAKÎB

Gözetleyip kontrol eden ,bakıp gözeten ve kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen.