ER RAHİM

Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.