EL VAHİD

Bir olan, zat ve sıfatlarında ve isimlerinde ortağı bulunmayan.