EL MÜ’MİN

Güven veren, vaadine güvenilen, mahlukatı zulümden ve tehlikelerden koruyan.