EL MUKADDİM

Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren, istediğini var veya yok etmekte zaman, mekan şeref ve rutbede ileri geçiren öne alan.