EL MUAHHİR

Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen.